PT INŽINIERING

Dopravné inžinierstvo a projektovanie

Ponúkané služby

  • Posudzujeme vplyv bezpečnosti pozemnej komunikácie
  • Vykonávame audit bezpečnosti pozemnej komunikácie (v súlade so zákonom č.248/2011 Z.z.)
  • Navrhujeme a zabezpečujeme realizáciu dopravno-inžinierskych opatrení, riešime tie najzložitejšie dopravné problémy
  • Spracujeme štúdie, prieskumy, projekty dopravných stavieb pre Vašu obec, sídlisko, mestskú časť
  • Uplatňujeme nové technológie a systémy, dôraz kladieme na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
  • Spracujeme Vám projekty dopravných stavieb od investičného zámeru až po projekt skutočného vyhotovenia
  • Na Vašu dopravnú stavbu Vám zabezpečíme všetky podklady pre územné rozhodnutie, cez stavebné povolenie až po kolaudáciu stavby

Ing. Pavel Titl

Autorizovaný stavebný inžinier - Dopravné stavby - 1736+A+2-1

Auditor bezpečnosti pozemnej komunikácie
odborná spôsobilosť - osvedčenie MDVaRR SR ev.č. 0013/2013

Činnosť stavebného dozoru - odborné zameranie Inžinierske stavby - dopravné stavby (pozemné komunikácie), osvedčenie SKSI ev.č. 07341*21*

Kontaktujte nás