PT In?iniering - Dopravné in?inierstvo a projektovanie

fotografia
Ing. Pavel Titl

Autorizovany stavebny in?inier - Dopravné stavby - 1736+A+2-1

Auditor bezpe?nosti pozemnej komunikácie
odborná sp?sobilos? - osved?enie MDVaRR SR ev.?. 0013/2013

?innos? stavebného dozoru - odborné zameranie In?inierske stavby - dopravné stavby (pozemné komunikácie), osved?enie SKSI ev.?. 07341*21*

Dnes má meniny Bohuš,
zajtra má meniny Alfonz
Počet unikátnych návštevníkov: 39649
Počet prelistovaných stránok: 832997

Úvod

Dopravné fórum


Tu môžte pridať svoj názor.

Doprava s humorom

Zaujímavosti z dopravy

Copyright ? www.ptinziniering.sk 2008 - 2019